کفش ایمنی ماموت بهترین ابزار مبارزه در جنگ بوده است

کفش ایمنی ماموت با عملکرد ضد الکتریسیته ساکن می توانند به طور موثری از وقوع این وضعیت جلوگیری کنند. زیره کفش دارای یک لایه رسانا است که می تواند جریان الکتریسیته را هدایت کند و الکتریسیته ساکن ناشی از اصطکاک روی زمین را تخلیه کند. این می تواند به طور موثری از تجمع الکتریسیته ساکن در ولتاژ بالا جلوگیری کند تا زمانی که به طور ناگهانی در بدن انسان تخلیه شود و باعث ایجاد خطر شود.

عملکرد ضد الکتریسیته ساکن یکی از عملکردهای ضروری کفش ایمنی به منظور جلوگیری از جریان ناگهانی جریان الکتریکی است که یکی از خطرناک ترین موارد در فرآیند تولید است.

عملکرد آنتی استاتیک کفش ایمنی را می توان به دو نوع غیرفعال و فعال تقسیم کرد. عملکرد غیرفعال ضد الکتریسیته ساکن به این معنی است که هنگام پوشیدن کفش های ضد الکتریسیته ساکن، اگر به مواد قابل اشتعال مانند روغن دست بزنید، الکتریسیته ساکن ایجاد نمی کند. عملکرد آنتی استاتیک فعال به این معنی است که هنگام پوشیدن کفش های ضد الکتریسیته ساکن، می توانید از دستان خود برای لمس مواد قابل اشتعال بدون هیچ آسیبی استفاده کنید.


عملکرد آنتی استاتیک غیرفعال برای کارگرانی که در مناطقی که مواد قابل اشتعال زیادی مانند روغن و مایعات فرار وجود دارد، بسیار مهم است. فقط پوشیدن چکمه هایی با کفی چرم با کیفیت می تواند از تأثیر الکتریسیته ساکن بر بدن شما جلوگیری کند. عملکرد فعال ضد الکتریسیته ساکن می تواند تضمین کند که ما می توانیم آزادانه از دستان خود برای رسیدگی به مواد قابل اشتعال بدون ایجاد جرقه یا انفجار ناشی از الکتریسیته ساکن استفاده کنیم.

کفش ایمنی برای هر محیط کاری ضروری است. آنها از پاها در برابر صدمات و خطرات محافظت می کنند و تضمین می کنند که می توانید با خیال راحت کار کنید.

کفش های ایمنی انواع مختلفی دارند، اما همه آنها یک چیز مشترک دارند: آنها از پاهای شما محافظت می کنند. در واقع کفش های ایمنی مهم ترین تجهیزات ایمنی برای محافظت از شما در برابر حوادث جدی در محل کار هستند.