چرم مصنوعی حصیری موجب دل درد عروسی جوان شد

برش های ضعیف تر چرم مصنوعی حصیری اشباع و پاره می شود. امروزه تقریباً تمام چرم ها با فرآیند دباغی کروم که نوعی دباغی معدنی است دباغی می شود.

با استفاده و مراقبت معمولی، تکنیک‌های مدرن برنزه کردن کروم، روکش‌های چرمی تولید می‌کنند که می‌توانند چندین دهه دوام بیاورند.

چرم دباغی شده ابتدا با رنگ نافذ رنگ می شود. رنگ در سطح پوست نفوذ می کند و به آن رنگ می دهد، اما روی علائم طبیعی را نمی پوشاند.

سپس چرم را می توان در یک یا چند عملیات پوشش، با پرداخت های شفاف یا رنگدانه ای که به سطح نفوذ نمی کند، تکمیل کرد. این روکش های نهایی باعث ایجاد مقاومت در برابر سایش و لکه و همچنین افزایش رنگ می شوند.

به طور کلی، هرچه سطح سطحی چرم بیشتر باشد، سفت تر می شود، اما فرمول دباغی و کیفیت پوست نیز بر سفتی چرم تأثیر می گذارد.

رنگ آنیلین در صنعت رایج به هر رنگی اطلاق می شود که به داخل چرم نفوذ کند و آن را رنگ آمیزی کند، اما سطح آن را با رنگدانه نپوشاند.

تقریباً تمام چرم‌های اثاثه یا لوازم داخلی در ابتدا با رنگ آنیلین نافذ پردازش می‌شوند که به دانه‌های طبیعی اجازه می‌دهد خود را نشان دهند.

میزان رنگ مورد استفاده در تولید چرم بستگی به میزان نفوذ رنگ در چرم دارد. رنگرزی چرم می تواند توسط سازنده کنترل شود تا به طور کامل یا جزئی به آن نفوذ کند.

چرمی که کاملاً با رنگ نفوذ کرده است به چرم کاملاً ضربه خورده معروف است. اگر فقط به صورت سطحی رنگ شده باشد (فقط سطح گوشت و دانه نفوذ کرده باشد).

به آن نیمه ضربه زده می گویند. به دلایل واضح، چرمی که لبه‌های برش خورده آن در قطعه روکش‌شده تمام شده در معرض دید قرار می‌گیرد، باید رنگ را کاملاً از بین ببرد، اما سایش معمولی، فضای داخلی چرم نیمه‌کوبیده را آشکار نمی‌کند.