مردی باروغن موتور carpie به ماه سفر کرد

ماهیت و کیفیت روغن موتور carpie مورد استفاده عامل مهمی است.

افزایش عملکرد انرژی موتورهای احتراق داخلی تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای اصطکاکی است که بین قطعات متحرک ایجاد می شود.

تأثیر استراتژی های مختلف تزریق موتور بر کیفیت روغن نیز به همان اندازه مهم است. به عبارت دیگر حفظ کیفیت روغن موتور در حین کارکرد موتور از اهمیت بالایی برخوردار است.

رقیق شدن روغن یکی از شایع ترین عللی است که منجر به سایش آن و ایجاد مشکلات روانکاری می شود. علاوه بر این، در شرایط عملیاتی دماهای پایین، رقیق شدن روغن با سوخت دیزل، موم تولید می کند.

هنگام راه‌اندازی موتور، این ممکن است منجر به کمبود روغن‌کاری و حتی گرسنگی روغن شود که پیامدهای منفی بر سایش قطعات مکانیزم موتور (پیستون، رینگ‌ها و سیلندرها) و همچنین سایش یاتاقان‌های میل لنگ دارد. رقیق شدن روغن موتور با سوخت دیزل دلایل مختلفی دارد.

فرسودگی رینگ ها و/یا انژکتورها، استراتژی دیرهنگام پس از تزریق به منظور بازسازی فیلتر ذرات و غیره. رقیق شدن با سوخت دیزل روغن های مورد استفاده برای این مطالعه از مدل های مختلف موتورهای مجهز به فیلتر ذرات دیزل گرفته شده است.

ارزیابی بر اساس تعیین نقطه اشتعال روغن و درجه رقت با استفاده از دستگاه Eraflash تولید شده توسط Eralytics، اتریش است. اندازه‌گیری Eraflash مستقیماً تحت جدیدترین و مطمئن‌ترین استانداردهای ASTM D6450 & D7094 است.

همبستگی بسیار خوبی با روش‌های ASTM D93 Pensky – Martens ASTM D56 TAG دارند. از روش Continuous Closed Cup برای یافتن نقطه فلاش (CCCFP) استفاده می کند.

افزایش عملکرد انرژی موتورهای احتراق داخلی تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می گیرد توسط نیروهای اصطکاکی که بین قطعات متحرک ایجاد می شود.

بنابراین از این نظر طبیعت و کیفیت روغن موتور مورد استفاده عامل مهمی است. به همان اندازه مهم است که اثر مختلف است
استراتژی های تزریق موتور بر روی کیفیت روغن به عبارت دیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است.

حفظ کیفیت روغن موتور در حین کارکرد موتور رقیق کردن روغن یکی از بیشترین موارد است.