خوردن خرمای بم امروز پوستتان را شفاف می کند

خرمای بم امروز از نظر اقتصادی یک کالای مهم کشاورزی و همچنین غذای اصلی در بسیاری از کشورهای جهان عرب، شمال آفریقا و خاورمیانه است. علاقه اخیر به ویژگی های تغذیه ای، بهداشتی و درمانی آن با افزایش انتشارات علمی آشکار شده است.

خرمای ارقام مختلف به طور گسترده ای تبلیغ می شود و به عنوان منابع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی طبیعی و فعالیت آنتی اکسیدانی رتبه بالایی دارد. چنین تبلیغاتی، موجه یا غیر موجه، گاهی با تصورات غلط و ادعاهایی مبنی بر برتری رقم و یا کشور همراه است.

این فصل این ادعاها را با استفاده از مجموعه داده‌ای که از مطالعات علمی منتشر شده در سه دهه گذشته با تمرکز بر محتوای کل فنولیک (TP) در سه مرحله بلوغ تاریخ، با تاکید بر آخرین مرحله، Tamer، ایجاد شده است، بررسی می‌کند.

مجموعه داده حاوی مقادیر از 18 کشور و 243 رقم است و شامل 583 ورودی است. این فقط تنوع مقادیر TP را بررسی می کند تجزیه و تحلیل آماری نشان دهنده تنوع زیاد محتوای TP، هم در یک رقم خاص و هم در بین ارقام مختلف است.

ادعای برتری رقم و کشور و رتبه بسیار بالای فعالیت آنتی اکسیدانی خرما اثبات نشده است. این فصل همچنین علل مختلف تنوع زیاد را مورد بحث قرار می‌دهد و خواستار همکاری برای رسیدگی به این موضوع است.

خرما، درخت و میوه به طور یکسان در قلب و ذهن مردم منطقه عربی به ویژه و خاورمیانه به طور کلی و سه دین اصلی منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است جایی که اسطوره‌شناسی و شناخت از لحاظ فرهنگی، مذهبی و تاریخی به شدت در هم تنیده و تلاقی می‌کنند که نشان از عمق ریشه‌های این درخت در روح و تمدن این نقطه از جهان دارد.

مبانی که این وضعیت بر آن استوار است ممکن است فاقد اعتبار باشد و ممکن است به نحوی اغراق آمیز باشد اما نمی توان آنها را نادیده گرفت.

این درخت که به دلیل آیات فراوان و گفتگوها و نفرین های دینی از منزلت تقدسی برخوردار است، غذای اصلی کشاورزان مزرعه های خود بود، غواصانی که چندین ماه دور از خشکی در اعماق دریا به دنبال مروارید می گشتند. بادیه نشین های متحرک در بیابان ها در زمستان سرد و در گرمای زیاد در طول سفرهای زمستانی تابستانی خود.