جلسه تست و آزمایش fNIRS با نشستن کودک در محیطی همانند منزل!

جلسه تست fNIRS با نشستن کودک آرام و تلویزیون قدیمی تماشای یک ویدئوی فضایی 5 دقیقه ای آغاز شد.

سپس بلوک های بازی شروع شد در دو بلوک اول، کودک و آزمایشگر آشنا با هم با عروسک ها و تبلت بازی می کردند.

سپس کودک برای شش بلوک بعدی، به طور متناوب بین بازی عروسک و تبلت بازی کرد.

جلسه با دو بلوک به پایان رسید در حالی که کودک و آزمایشگر آشنا با عروسک ها و تبلت بازی می کردند.

ترتیب ارائه بازی‌های تبلت و مدل پالتو چرم مجموعه‌های عروسک با دو بلوک آخر که در آن کودک می‌توانست بازی‌های مورد علاقه خود را برای بازی دوم انتخاب کند، متعادل شد.

به کودکان اجازه داده شد در طول آزمایش استراحت کنند یا در صورت تمایل می توانستند جلسه را زودتر متوقف کنند. کل جلسه آزمون تقریباً 60 دقیقه به طول انجامید.

عروسک روسی

در ابتدا و انتهای جلسه، شرکت کنندگان در جلسات عروسک روسی بازی مشترک با آزمایشگر شرکت کردند.

هر جلسه بازی 4 دقیقه طول کشید و ترتیبی که کودک در جلسه بازی عروسک در مقابل تبلت شرکت می کرد بین شرکت کنندگان متعادل شد.

اولین بلوک عروسک همیشه مجموعه خانوادگی بود پس از بلوک های بازی انفرادی، از کودک خواسته شد که دوباره با آزمایشگر بازی کند.

برای این بلوک ها، کودک مجموعه مورد علاقه خود از عروسک ها و بازی های تبلت را انتخاب کرد تا دوباره با آنها بازی کند.

در تمام جلسات بازی مشترک، آزمایشگر دوم به کودک اجازه داد تا جلسه بازی را رهبری کند.

جلسات بازی مشترک با شش جلسه نمایش انفرادی که هر جلسه 4 دقیقه به طول انجامید، دنبال شد.

جلسات به طور متناوب بین بازی عروسک و تبلت و ترتیب ارائه مجموعه های مختلف عروسک و دو بازی تبلت به طور تصادفی تعیین شد.

در طول جلسات بازی انفرادی، آزمایشگر ثانویه رفع فیلتر اینستاگرام پشت شرکت کننده می نشست و با آنها درگیر نمی شد.

روش مشابهی در تحقیقات قبلی استفاده شده است و مشخص شده است که بر بازی کودکان تأثیر نمی گذارد.

اگر شرکت‌کنندگان سعی می‌کردند با آنها درگیر شوند، تا حد امکان کوتاه پاسخ دادند.

 • منابع:
  1. Exploring the Benefits of Doll Play Through Neuroscience
 • تبلیغات: 
  1. کلاهبرداری میلیاردی با استفاده از دامن
  2. دستکش لاتکس عامل رواج کرونا در جهان بود
  3. آیا باکتری می تواند به زمین آسیب برساند؟
  4. پیدا شدن چیزهای بسیار عجیب در بیابان لوت ایران!!